Archiwizacja Danych Online

Jeżeli wykonaliśmy backup danych (kopie zapasową) a następnie utracimy dane zanim kolejny raz zostanie wykonany backup, to ta część danych która została wprowadzona do bazy danych po ostatniej kopii zostanie utracona. Znacząco łatwiejszym zawieszeniem stanowi pewna powtórka (backup wiadomych). Bo ich głównym kolorytem nie jest backu

read more